ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา
Address:
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อยู่ : 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: Tel : 044-224420-1
Fax: Fax : 044-224607